حمایت از ابزار پادچا

گروه پادچا با اتکا به دانش خود و با هدف رفع نیاز جامعه‌ای از هموطنان، سرویس پادچا را طراحی، پیاده سازی و آماده استفاده نمود. راه‌اندازی این سرویس نیاز به چندین سرور و زیرساخت‌های مناسب دارد تا در سریعترین زمان پاسخگوی تعداد زیاد درخواست‌ها باشد. تهیه و آماده سازی این زیرساخت‌ها، توسعه و بهبود آن‌ها و توسعه ابزار پادچا نیازمند حمایت‌های مالی است. بخشی (5 درصد) از حمایت‌های مالی به امور خیریه پرداخته می‌شود و مابقی به منظور بهبود و توسعه پادچا هزینه می‌گردد. از حمایت شما صمیمانه سپاسگزاریم.
از حمایت شما سپاسگزاریم

حامیان پادچا تا امروز

* برخی از حامیان پادچا تمایل ندارند نام‌شان ذکر گردد به همین دلیل از واژه 'حامی' استفاده شده است.
f_support

حامی

  • 200,000 تومان
  • 1400/11/15

f_support

آقای اردکانی

  • 1,200,000 تومان
  • 1400/09/03

f_support

حامی

  • 1,000,000 تومان
  • 1400/08/28

f_support

نام شما

منتظر حمایت

f_support

نام شما

منتظر حمایت

در پادچا سهیم باشیم